Legalizacija i etažiranje nekretnine


ŠTO JE ETAŽIRANJE?
Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, odnosno nad Vašim stanom i njemu pripadajućih dijelova. Uspostavljeno vlasništvo možete upisati u zemljišne knjige. Jedini pravni dokaz o vlasništvu stana, kuće, poslovnog prostora ili neke druge nekretnine je izvadak iz zemljišnih knjiga (gruntovnice). Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96), bilo kakav prostor u objektu, uključivši stanove, kuće, garaže, poslovne prostore i sl. NE može se upisati u zemljišnu knjigu dok zgrada nije etažirana tj. dok se ne napravi elaborat s planom posebnih dijelova objekta te dok isti nije ovjeren od svih suvlasnika. Bez urednih papira upis nekretnine u zemljišne knjige nije moguće provesti, niti je moguće uspješno prodati nekretninu ili dobiti hipotekarni kredit za nekretninu. Ukoliko svoju nekretninu, bilo da se radi o stanu, kući ili poslovnom prostoru prepustite našoj agenciji u posredovanje, a Vaša nekretnina nije etažirana, agencija će u suradnji sa našim ovlaštenim arhitektima zatražiti usluge etažiranja prije samog postupka prodaje nekretnine.
Obratite nam se s povjerenjem!

LEGALIZACIJA NEKRETNINE
Budući kupac ili svaki vlasnik nekretnine očekuje da njegova nekretnina ima uredne papire- pravovaljanu vlasničku i građevinsku dokumentaciju. U slučaju gradnje nekretnina glavnu ulogu ima građevinska ili tehnička dokumentacija kojom se dokazuje da je nekretnina izgrađena u skladu sa svim nadležnim zakonima i propisima. Što se događa u slučaju da je ta dokumentacija neuredna, odnosno da nekretnina ne posjeduje građevinsku ili uporabnu dozvolu? 

ŠTO JE BESPRAVNA GRAĐEVINA
Sve što je građeno, dograđivano, nadograđivano ili rekonstruirano nakon 15. veljače 1968. godine, da bi se smatralo legalnim mora imati odobrenje za gradnju, bilo da je to građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, lokacijska dozvola s pravom građenja ili potvrda na glavni projekt. Osim što postoji odobrenje za gradnju, građevina mora biti izgrađena u skladu s odobrenjem, u smislu obujma građevine, namjene, pozicije vanjskih zidova i otvora itd.
Nelegalna građevina (u cijelosti ili svojim dijelom) koja ispunjava uvjete za legalizaciju, legalizira se temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.
Važno je napomenuti da se sve građevine koje su sagrađene do 15. veljače 1968. godine smatraju legalnima, ali za njihov upis u katastar i zemljišnu knjigu trebate od nadležnog katastra nabaviti Uvjerenje da je građevina sagrađena prije 15. veljače 1968.godine.

KOJE SE GRAĐEVINE MOGU LEGALIZIRATI
Legalizirati se mogu nove građevine i rekonstrukcije postojećih ako su vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine. Građevina mora biti izgrađena najmanje u grubim konstruktivnim radovima jedne etaže (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom sa ili bez krova).

ŠTO SE DOBIVA LEGALIZACIJOM
Etažiranje radi prodaje ili iznajmljivanja nekretnine može se provesti samo za legalne građevine. Postupak legalizacije zgrada provodi se donošenjem rješenja o izvedenom stanju. Rješenje o izvedenom stanju donosi upravno tijelo jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena građevina odnosno Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada. 
Legalizirane građevine postižu veću tržišnu vrijednost, lakše možete dići kredit, zatražiti i poticaje za energetsku obnovu ili zatražiti druge subvencije iz nacionalnih ili europskih fondova. 
Najvažnija prednost legalizirane nekretnine je sigurna i brža prodaja vaše nekretnine. Niti jedan kupac ne želi postupak legalizacije prebaciti na sebe, želi biti siguran da je sva dokumentacija nekretnine uredna i u skladu sa zakonom i propisima. 
Obratite nam se s povjerenjem kako bi i Vi legalizirali svoju nekretninu uz naš stručan tim arhitekata.