Usluge prodavateljima


Prodajete svoj stan, kuću, poslovni prostor ili zemljište, odnosno želite svoju nekretninu dati u najam ili zakup, naš stručni tim rado će preuzeti posao na sebe. 

Naši agenti će svojim stručnim i profesionalnim poznavanjem tržišta nekretnina, zakonskih regulativa i potražnje znati najbolje predstaviti Vašu nekretninu i povezati Vas s najboljim mogućim kupcem i najmoprimcem.

Za vlasnike nekretnina, odnosno prodavatelja i najmodavca, KRISTAL NEKRETNINE obavlja slijedeće:
•    daje mišljenje o tržišnoj vrijednosti vaše nekretnine i upoznaje prodavatelja ili najmodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
•    profesionalno fotografiranje nekretnine zbog predstavljanja nekretnine u najboljem mogućem svjetlu
•    izvršava uvid u isprave kojom se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini (zemljišnoknjižni izvadak, posjedovni list, kopija katastarskog plana, legalizacijski akti) i upozorava na očite nedostatke i eventualne rizike u vezi s mogućim neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem
•    upoznaje prodavatelja i najmodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje proizlaze iz pravnoga posla vezanoga za predmetnu nekretninu 
•    obavlja potrebne radnje radi prezentacije Vaše nekretnine na web stranici agencije, na vodećim portalima za oglašavanje nekretnina u Hrvatskoj, na društvenim mrežama sa detaljnim opisom i fotografijama nekretnine
•    pregovara i nastoji u što kraćem vremenu naći najboljeg kupca i najmoprimca za Vašu nekretninu u svrhu realizacije pravnoga posla
•    pregled nekretnine sa klijentima
•    u suradnji sa našim ovlaštenim arhitektima izrađuje za Vašu nekretninu energetski certifikat, omogućuje usluge etažiranja i legalizacije nekretnine, geodetske usluge
•    čuva Vaše osobne podatke i podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje kao poslovnu tajnu
Uštedite svoje vrijeme, brige i živce te svoju nekretninu prepustite nama na prodaju ili u najam.

Mnogi koji su bili u Vašoj situaciji poklonili su nam povjerenje, stoga se nadamo da će te i Vi biti jedan od naših zadovoljnih klijenata.

Agencija KRISTAL NEKRETNINE je vaš pouzdan partner za brzu i uspješnu prodaju ili najam vaše nekretnine!