Etažiranje

Što je etažiranje?
Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj.nad Vašim stanom i njemu pripadajućih dijelova. Uspostavljeno vlasništvo možete upisati u zemljišne knjige. Jedini pravni dokaz o vlasništvu stana, poslovnog prostora ili neke druge nekretnine jest izvadak iz zemljišnih knjiga tj.gruntovnice. Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96), bilo kakav prostor u objektu, uključivši stanove, kuće, garaže, poslovne prostore i sl. NE može se upisati u zemljišnu knjigu dok zgrada nije etažirana tj. dok se ne napravi elaborat s planom posebnih dijelova objekta te dok isti nije ovjeren od svih suvlasnika. Kao suvlasniku zgrade (tj.vlasniku stana) pripada Vam udio u zajedničkim prostorijama zgrade (podrumski dio, garaža, tavanski dio zgrade) i dio zemljišta na kojem je izgrađena zgrada u kojoj se nalazi Vaš stan. Ukoliko ne etažirate svoj stan, neće biti potpuno jasno koji je dio zgrade u Vašem vlasništvu.

Etažiranje se obavlja prije svih radnji gdje je potrebno uspostaviti vlasništvo nad posebnim dijelovima nekretnine tj.imati uredne upise u zemljišne knjige pojedinih nekretnina kao npr. dobivanje hipotekarnog kredita (ne može se upisati hipoteka ako stan nije etažiran), kupnje odnosno prodaje nekretnina, diobe obiteljskih nekretnina, ostavinske diobe, utvrđivanje udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja i održavanja objekta.

Ukoliko svoju nekretninu, bilo da se radi o stanu, kući ili poslovnom prostoru prepustite našoj agenciji u posredovanje, a Vaša nekretnina nije etažirana, agencija će u suradnji sa našim ovlaštenim arhitektima/geodetima zatražiti usluge etažiranja prije samog postupka prodaje nekretnine.